// תשוקת הריזום
 • 1
  דקולו
  רפיגוגרף על מזוניט, קפיצים ועפרון 165x47cm 2011
 • 2
  תשוקת הריזום 3
  רפידוגרף ואקוורל על נייר 100x70cm 2013
 • 3
  בול קליעה חלומות
  דיו על מזוניט 45x45 cm 2011
 • 4
  p 1
 • 5
  תשוקת הריזום
  אקוורל ודיו על נייר 80x110