// מטריצות
 • 1
  גיליון 1
  2011 רפידוגרף על נייר 70*100 סמ
 • 2
  אלספי
  2011 רפידוגרף על נייר 41*79 סמ
 • 3
  שיר לכת 1
  2009 רפידוגרף על נייר 80*110 סמ
 • 4
  שיר לכת 2
  2009 רפידוגרף על נייר 80*110 סמ
 • 5
  חמישייה
  2009 רפידוגרף על נייר 30*40 סמ
 • 6
  שיר לכת קטן
  2011 רפידוגרף על נייר 30*40 סמ
 • 7
  פרמננט 1
  2009 רפידוגרף על נייר 240*150 סמ
 • 8
  נ שק ביולוגי
  2010 רפידוגרף על נייר 80*110 סמ
 • 9
  שלישייה
  2010 רפידוגרף על נייר 40*70 סמ
 • 10
  לא צפוף
  2009 רפידוגרף על נייר 80*67 סמ
 • 11
  מארש טורקי
  2009 רפידוגרף על מזוניט 70*100 סמ